trafikstøj

Hvad kan man gøre ved trafikstøj i boligkvarter?

Trafikstøj udgør en stor trussel, og er den næst mest skadelige miljøbelastning i Europa, der kun overgås af luftforurening. Der er flere problemer med at bo i et område med stor trafikstøj, hvoraf nogle vedrører dit helbred. I dette blogindlæg dykker vi ind i nogle af virkningerne af trafikstøj. Desuden omhandler posten bestemmelser om trafikstøj og løsninger til at reducere støjen.

Hvorfor er støj farlig?

Trafikstøj kan føre til flere sundhedsmæssige problemer, lige fra en følelse af ubehag til i værste tilfælde at føre til døden. Nedenfor kan du se en liste over dokumenterede sundhedsvirkninger af trafikstøj:

Støj kan medføre stress. Hvis du udsættes for støj, kan du føle dig stresset. Den stressende fornemmelse forsvinder, når du ikke længere er udsat for støj. Men hvis du bor i et område med høj lydtæthed, vil støj aldrig forsvinde, og du risikerer aldrig at slippe af med den stressende fornemmelse.

Trafikstøj kan føre til kardiovaskulær sygdom. Dette er en velundersøgt og dokumenteret kendsgerning. bare i Danmark forårsages der 330 nye tilfælde af blodpropper i hjertet hvert år på grund af trafikstøj.

Trafikstøj kan også føre til diabetes, fordi undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem eksponering for trafikstøj og en stor talje.

Hvad sker der når man udsættes for støj fra trafikken?

Trafikstøj kan desuden påvirke børns sundhed. Da børn er under konstant udvikling, er de en højrisikogruppe når det gælder trafikstøj. Støj kan føre til dårlig hukommelsesfunktion og nedsat læseforståelse hos børn. Desuden kan støj påvirke børns blodtryk, som det kan med voksne.

Som vi ser ovenfor, kan trafikstøj være dyrt på såvel personligt som samfundsniveau.

Lovgivning

Trafikstøj udgør en trussel for vores helbred, og er faktisk den største bidragyder til overdrevne støjeksponeringsniveauer i Europa, hvor omkring 100 millioner mennesker udsættes for trafikstøj over det daglige tærskelniveau på 55 dB.

Der er ting, der kan gøres for at reducere trafikstøj, f.eks. Støjreducerende vejbelægninger og støjbarrierer, der kan reducere trafikstøj i boligområder. Det er typisk mennesker, der bor tæt på motorveje og andre høje trafikområder, der lider stor vej for trafikstøj og vil have gavn af disse foranstaltninger mod støj.

EU-lovgivningen kræver, at byer i medlemsstaterne kortlægger deres støjniveau, ikke kun fra vejtrafikken, men også fra jernbaner og lufthavne, som alle bidrager til høje miljøstøjniveauer. En måde at kortlægge byernes støjniveau på er at installere SoundEar3-320 X. Du kan lære, hvordan Malmö City i Sverige brugte SoundEar3-320 som led i deres løsning for at sænke det eksterne støjniveau i dette blogindlæg.

Nedenfor er tre løsninger, der kan have stor indflydelse på støjniveauet i boligområder.

Løsninger til trafikstøj

Byplanlægning ved at skabe tavse områder: gårde og andre lukkede områder omkring boligområdet vil øge chancerne for fred og ro.

Dag- og natplanlægning: Det vil være gavnligt at flytte tung trafik til dagtimerne i stedet for aftener og nætter.

Omdirigerende trafik: Det kan være en god ide at omdirigere trafik fra et område til et andet, hvis det får færre mennesker til at blive ramt af trafikstøj og endnu bedre; hvis vi bruger støjreducerende initiativer, hvor trafikken omdirigeres til.

Det er umuligt at undgå trafikstøj helt, men støj kan reduceres ved at følge de tre ovenstående løsninger. Desuden kan EU-medlemsstater og byråd introducere initiativer, der fokuserer på trafikstøj og hvordan man undgår det. Hvis du er interesseret i at lære mere om måder at reducere trafikstøj på, skal du se på, hvad Malmö By har gjort.

Sådan booster du antal besøgende på din hjemmeside

I denne moderne verden hvor mange hundredetusindevis af hjemmesider konkurrerer om brugernes opmærksomhed, så kan det være svært at få sin egen hjemmeside frem i lyset og frem i de potentielle kunders bevidsthed. For når der for eksempel er mange hundreder andre tømrere et sted derude, som reklamerer med nogenlunde de samme tilbud som man selv, hvad skal man så gøre for at blive folks førstevalg? De klassiske PR-tricks virker ikke mere, så man er nødt til at gentænke sig selv i den virtuelle kontekst. Og selvom det lykkes for nogen, så kan det være en kæmpe udfordring for andre.

Der er forskellige tricks som man kan ty til, når det kommer til bedre PR og flere kliks på ens hjemmeside. For det første kan vælge at ansætte en grafiker, som kan lave et lækkert set up af ens hjemmeside. Grafikken, farverne og set-uppet er nemlig noget af det første man ser, når man klikker ind på en hjemmeside. Og selvom det ikke er særligt sigende for de services, som firmaet udbyder, så er det noget, som man nemt kan risikere at blive valgt til eller fra på.

SEO er en effektiv måde at reklamere for sig selv på

Men hvis man ikke er til det grafiske aspekt, så kan man også gøre noget andet. Det er noget, som rigtig mange virksomheder gør brug af, og en metode, som er blevet yderst populær, fordi den er så effektiv. SEO er en metode, hvor man ansætter skribenter ude fra til at designe tekster, som skal rykke ens hjemmeside højere op i det digitale søgefelt og dermed blive opdaget af flere potentielle kunder, når de søger på konkrete ting inde på de online søgemaskiner. Du kan finde en god seo optimering guide hos eyeads.dk

SEO-artikler er tekster, hvor nogle bestemte nøgleord bliver nævnt et bestemt antal gange. Er man for eksempel en VVS’er bosat i Horsens kan man lade disse fakta blive gentaget en vis mængde gange, og på den måde reklamerer man for sig selv online. Men SEO-forfattere er ofte dygtige tekstforfattere, og de kan derfor også fabrikere en lang række andre typer af artikler. For eksempel kan man få dem til at lave produktbeskrivelser, hjemmesidetekster og kategoribeskrivelser. Her sparer man selv en masse tid, og man sørger for, at man får flot skrevne tekster produceret af professionelle.

Find et godt SEO-firma online

Ligesom med så mange andre firmaer, så er det nemt at finde en god SEO-producent online. Her er der mange firmaer, som udbyder deres tekstskrivningsserviccer. Ligesom inden for alle andre områder er det en god idé at være kritisk, og huske at sammenligne tilbud og priser. Man kan nemlig spare penge, hvis man ved hvor man skal lede henne. Det er dog også vigtigt at have fokus på kvalitet, idet disse tekster ender med at være en del af ens firmas udtryk og repræsentationen af det. Så man kan med fordel læse nogle anbefalinger inden eller måske få andre til at anbefale en god udbyder af SEO.